Menu

Όροι και Πλαίσιο Συμμετοχής Crowdhackathon

Eισαγωγή

H εταιρία Crowdpolicy IKE διοργανώνει τη δράση καινοτομίας crowdhackathon σε τομείς ενδιαφέροντος της οικονομίας, της επιχειρηματικότητας για λογαριασμό δημόσιων ή ιδιωτικών φορέων και νομικών προσώπων ή με δική της πρωτοβουλία. O στόχος των crowdhackathons είναι η προώθηση, δικτύωση και επιβράβευση ιδεών, προτάσεων και εφαρμογών που συμβάλλουν στην επίλυση προβλημάτων και κινητοποιούν το δημιουργικό ανθρώπινο κεφάλαιο της χώρας.

Το Crowdhackathon διέπεται από τους παρόντες όρους.

Καλείστε να διαβάσετε με προσοχή τους παρόντες όρους πριν υποβάλλετε τη συμμετοχή σας.

Η συμμετοχή σας με οποιοδήποτε ρόλο συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων, η δε αποδοχή τους αποτελεί προϋπόθεση της εγκυρότητας της συμμετοχής εκάστου συμμετέχοντος. Σε περίπτωση διαφωνίας με μέρος ή το σύνολο των όρων του crowdhackathon, καλείστε να μην συμμετέχετε σε αυτόν.

Τρόπος Συμμετοχής και Συμμετέχοντες στα Crowdhackathon

Πιο κάτω παρουσιάζονται οι κατηγορίες συμμετεχόντων σε ένα crowdhackathon καθώς και ο ρόλος τους :

Διοργανώτρια (Οργανωτική επιτροπή – Ομάδα Διοργάνωσης)

Ομάδες που διαγωνίζονται ή ομάδα έργου (Project team)

Παρατηρητές – επισκέπτες

Κριτική επιτροπή

Μέντορες

Επιτροπή προδιαγραφών

Χορηγοί

To είδος και η δομή των χορηγιών, η ύπαρξη ή λειτουργία των παραπάνω κατηγοριών εμπλεκομένων σε κατηγορίες διαμορφώνεται από την οργανωτική επιτροπή. Η Διοργανώτρια έχει τη διακριτική ευχέρεια να οργανώσει να ανακοινώνει πρόσθετη δυνατότητα χορηγιών από το κοινό (crowdfunding – donors).

Υποστηρικτές

Δικαιώματα & Προϋποθέσεις συμμετοχής διαγωνιζόμενων

 1. Δικαίωμα συμμετοχής στο crowdhackathon έχουν μόνο φυσικά πρόσωπα ηλικίας από 18 ετών και άνω (κατά την ημερομηνία έναρξης του διαγωνισμού) και άτομα ηλικίας κάτω από 18 με έγκριση κηδεμόνα, ανεξαρτήτως εθνικότητας ή τόπου κατοικίας.
 2. Οι συμμετέχοντες δεν απαιτείται να διαθέτουν πτυχίο δημόσιας ή ιδιωτικής σχολής ούτε να είναι φοιτητές δημόσιας ή ιδιωτικής σχολής που σχετίζεται με το αντικείμενο. Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν τα φυσικά πρόσωπα εντός του προαναφερόμενου ηλικιακού εύρους ανεξαρτήτως έχουν εξασκήσει ή ασκούν επάγγελμα σχετικό με το αντικείμενο ενός Crowdhackathon
 3. Οι συμμετέχοντες δεν απαιτείται να διαθέτουν πτυχίο δημόσιας ή ιδιωτικής σχολής ούτε να είναι φοιτητές δημόσιας ή ιδιωτικής σχολής που σχετίζεται με το αντικείμενο. Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν τα φυσικά πρόσωπα εντός του προαναφερόμενου ηλικιακού εύρους ανεξαρτήτως εάν έχουν εξασκήσει ή ασκούν επάγγελμα σχετικό με το αντικείμενο ενός Crowdhackathon.
 4. Οι Συμμετέχοντες οφείλουν να διαβάσουν προσεκτικά τους όρους του παρόντος πριν την εγγραφή και την υποβολή της πρότασής τους.
 5. Η συμμετοχή στο Crowdhackathon συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων ανεξαιρέτως των όρων και τη σχετική δέσμευση των συμμετεχόντων
 6. Η συμμετοχή στο CrowdHackathon και πληροφόρηση γύρω από αυτό θα πραγματοποιείται αποκλειστικά στην σελίδα του CrowdHackathon.com
 7. Η υποβολή προτάσεων πριν και κατα τη διεξαγωγή του εκάστοτε Crowdhackathon και η διαδικασία της φυσικής συμμετοχής πραγματοποιείται αποκλειστικά στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα, με εξαίρεση τη δυνατότητα χρήσης διεθνών όρων, όπου αυτοί απαιτούνται.
 8. Οι Συμμετέχοντες φέρουν την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη κατοχύρωσης ή τυχόν άλλης προστασίας των υποβαλλόμενων προτάσεων τους καθώς και των δικαιωμάτων που απορρέουν από αυτές.
 9. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμμετάσχουν στο Διαγωνισμό είτε ατομικά είτε σε ομάδες. Κατά την εγγραφή θα πρέπει να δηλώνεται ο εκπρόσωπος της ομάδας, ο οποίος θα αποτελεί και το πρόσωπο επικοινωνίας, καθώς και τα λοιπά μέλη της. Για τη δήλωση των προσωπικών στοιχείων των μελών ομάδας, ο εκπρόσωπος αυτής εγγυάται ότι έχει λάβει την προηγούμενη έγγραφη εξουσιοδότηση εκάστου εξ αυτών για το σκοπό του Διαγωνισμού, την οποία και θα θέτει στη διάθεση των Διοργανωτών οποτεδήποτε του ζητηθεί
 10. Οι Διοργανωτές δύναται σε οποιαδήποτε φάση του crowdhackathon να ζητήσουν τα σχετικά έγγραφα (ταυτότητα, διαβατήριο, άδεια κυκλοφορίας, κλπ.) για τη διασταύρωση ή πιστοποίηση των στοιχείων των συμμετεχόντων σύμφωνα με τους παραπάνω όρους.
 11. Σε περίπτωση υποβολής ψευδούς δήλωσης, οι Διοργανωτές δεν φέρουν ουδεμία ευθύνη, διατηρούν δε το δικαίωμα ακύρωσης της συμμετοχής σε οποιαδήποτε φάση του Διαγωνισμού.
 12. Τυχόν έντυπο ή άλλο υλικό – μέρος της πρότασης που θα κατατεθεί στο πλαίσιο του Διαγωνισμού δε θα επιστρέφεται σε κάθε περίπτωση
 13. Τυχόν κόστος προετοιμασίας κάθε είδους υλοποίησης επιβαρύνει αποκλειστικά τους Συμμετέχοντες.

Αποκλεισμός διαγωνιζόμενων

Από το Crowdhackathon αποκλείονται όσοι εμπίπτουν σε μια από τις ακόλουθες περιπτώσεις:

Eπιπλέον:

Αντικείμενο και Θέμα ενός Crowdhackathon

To αντικείμενο κάθε Crowdhackathon ανακοινώνεται στη σελίδα crowdhackathon.com. Οι τελικές προδιαγραφές ανακοινώνονται μετά από δημόσια διαβούλευση η οποία διεξάγεται με ηλεκτρονικά μέσα.

Η επιτροπή προδιαγραφών είναι αρμόδια για την τελική επιλογή και σύνταξη των τεχνικών προδιαγραφών ενός crowdhackathon.

Δήλωση θέματος εφαρμογής και περιγραφή

Ανάλογα με το είδος του εκάστοτε crowdhackathon δύναται να ζητείται υποχρεωτικά στο συμμετέχοντα η συμπλήρωση του παρακάτω πίνακα.

Ο διοργανωτής δύναται να αλλάζει ή τροποποιεί τον εν λόγω πίνακα κατά τη διάρκεια διεξαγωγής ενός Crowdhackathon.

Η εν λόγω φόρμα δύναται να συμπληρώνεται πριν ή μετά από τη διεξαγωγή ενός Crowdhackathon.

ΠΕΔΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Τίτλος
Περιγραφή εφαρμογής Σύντομη περιγραφή
Κοινό στόχος
Crowdhackathon – Κάλυψη προδιαγραφών Ποια είναι τα σύνολα ή το μέρος των προτεινόμενων προδιαγραφών που θα καλύψει η υλοποίηση
Δεδομένα – Ποια δεδομένα (datasets) χρειάζονται για την υλοποίηση της πρότασης- Ποια δεδομένα θα αξιοποιηθούν τελικά
Αpis – Ποια ΑPIs χρειάζονται για την υλοποίηση της πρότασης- Ποια APIs θα αξιοποιηθούν τελικά
Σύνδεσμοι Σύνδεσμοι datasets / apis
Προϋποθέσεις Ποιες είναι οι προϋποθέσεις του prototype για την παραγωγική χρήση ή επέκτασης χρήσης της εφαρμογής του
Τεχνολογία Σε ποια τεχνολογία βασίζεται η υλοποίηση του prototype . Ποια opensource πακέτα λογισμικού αξιοποιεί

Διαδικασία και κριτήρια αξιολόγησης

Η κριτική επιτροπή αξιολογεί και επιλέγει για βράβευση εφαρμογές και υλοποιήσεις με βάση συγκεκριμένα κριτήρια αξιολόγησης. Tα κριτήρια και η διαδικασία αξιολόγησης εξειδικεύεται στον σχετικό οδηγό του εκάστοτε crowdhackathon

APIs, υπηρεσίες και λογισμικό ανοιχτού κώδικα

Οι συμμετέχοντες ενθαρρύνονται να χρησιμοποιήσουν τις υπηρεσίες τρίτων, APIs, και εφαρμογές, βιβλιοθήκες και πλατφόρμες ανοιχτού κώδικα. Επιπλέον οι χορηγοί δύναται να προσφέρουν τεχνολογικές πλατφόρμες ή APIs για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες που ήδη παρέχουν.

Κυριότητα των εφαρμογών

Όλες οι ομάδες ή μεμονωμένα πρόσωπα διατηρούν την κυριότητα των όσων έχουν δημιουργήσει κατά τη διάρκεια του crowdhackathon.

Επιπλέον έχουν αποκλειστική ευθύνη να ΜΗΝ παραβιάζουν κάθε είδους πνευματικό δικαίωμα τρίτων (τροποποίησης, χρήσης, αναπαραγωγής κλπ).

To σύνολο των εφαρμογών και επιμέρους στοιχείων όπως κώδικα, υλικού, μακετών, σχεδίων που θα παραχθεί στο πλαίσιο του crowdhackathon θα ειναι διαθέσιμο σε δημόσια προσβάσιμη διαδικτυακή σελίδα ή/και αποθετήριο κώδικα με την ανοικτή άδεια (CC BY-SA 4.0) http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.el ή άλλες αντίστοιχες ανοικτές άδειες π.χ Apache licence, SD 3-Clause «New» or «Revised» license (BSD-3-Clause), BSD 2-Clause «Simplified» or «FreeBSD» license (BSD-2-Clause), και η Common Development and Distribution License (CDDL-1.0) και τέλος η MIT license (MIT) κλπ

Ολες οι εφαρμογές που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο του crowdhackathon μπορούν να χρησιμοποιηθούν από κάθε ενδιαφερόμενο στο πλαίσιο της παραπάνω άδειας.

Προσωπικά δεδομένα και Πνευματικά δικαιώματα

H διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του συμμετέχοντος στο Crowdhackathon των Διοργανωτών υπόκειται στους παρόντες όρους καθώς και στις σχετικές διατάξεις του ισχύοντος κανονιστικού και νομοθετικού πλαισίου για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και το απόρρητο των επικοινωνιών.

Η συμμετοχή στο Crowdhackathon συνεπάγεται τη ρητή και ανεπιφύλακτη συναίνεση του συμμετέχοντα για την καταχώρηση των προσωπικών του στοιχείων, της σύνοψης /περιγραφικής παραγράφου ή βιογραφικού του.

Σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων όπως στοιχεία επικοινωνίας, ταυτοποίησης και βιογραφικό προκριθέντων ή μη, τηρούνται σε αρχείο σύμφωνα με το Ν. 2472/1997 και σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία και τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 για τους παρακάτω σκοπούς:

Επιπλέον για:

Η Εταιρεία έχει λάβει όλα τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων σας τα οποία θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για τους ανωτέρω σκοπούς

Μπορείτε ανά πάσα στιγμή με γραπτό ή ηλεκτρονικό αίτημα σας προς τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της εταιρίας ([email protected]) να ασκήσετε τα δικαιώματα που προβλέπει ο ως άνω Κανονισμός συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος ενημέρωσης και πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής από συστήματα εγγραφών της Crowdpolicy, περιορισμού της επεξεργασίας, φορητότητας και του δικαιώματος αντίρρησης ως προς την παραπάνω επεξεργασία

To Crowdhackathon είναι μια ανοικτή και συμμετοχική διαδικασία καινοτομίας. Όλοι οι Συμμετέχοντες (μέντορες, επισκέπτες, μέλη ομάδων, στελέχη συνεργαζόμενων φορέων κλπ) δηλώνουν ότι συμφωνούν να καταγραφούν ή/και ηχογραφηθούν ή/και φωτογραφηθούν ή/και βιντεοσκοπηθούν ή/και ενσωματωθούν σε υλικό φορέα ή άλλου συμμετέχοντα, οι ίδιοι και οι προτάσεις τους , με οποιονδήποτε τρόπο από το Διοργανωτή ή άλλον συμμετέχοντα κατά τη διάρκεια όλων των σταδίων του Crowdhackathon ακόμα και μετά την ολοκλήρωση αυτού και χορηγούν στο Διοργανωτή το δικαίωμα, απαλλαγμένο από κάθε καταβολή ανταλλάγματος για πνευματικά ή άλλα δικαιώματα, στη χρήση, επεξεργασία, μετάδοση, αναμετάδοση μέσω του ιστοτόπου ή μέσω οποιουδήποτε άλλου ιστοτόπου που ανήκει στους Διοργανωτές ή/και μέσω οποιουδήποτε άλλου μέσου τρίτου, συμπεριλαμβανομένων των μέσων μαζικής δικτύωσης και τρίτων δικτυακών τόπων ή πλατφορμών κοινωνικών μέσων της διοργανώτριας ή τρίτων π.χ facebook.com, twitter, instagram κλπ.

To σύνολο των εφαρμογών και επιμέρους στοιχείων όπως κώδικα, υλικού, μακετών, σχεδίων που θα παραχθεί στο πλαίσιο του crowdhackathon θα είναι διαθέσιμο σε δημόσια προσβάσιμη διαδικτυακή σελίδα ή/και αποθετήριο κώδικα με την ανοικτή άδεια (CC BY-SA 4.0) http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.el ή άλλες αντίστοιχες ανοικτές άδειες π.χ Apache licence, SD 3-Clause «New» or «Revised» license (BSD-3-Clause), BSD 2-Clause «Simplified» or «FreeBSD» license (BSD-2-Clause), και η Common Development and Distribution License (CDDL-1.0) και τέλος η MIT license (MIT) κλπ.

Οι Συμμετέχοντες παραιτούνται από οποιαδήποτε δικαίωμα αμοιβής ή/και ανταλλάγματος για οποιαδήποτε από τις προαναφερθείσες χρήσεις.

O εκπρόσωπος της Ομάδας δηλώνει και εγγυάται ότι έχει λάβει την προηγούμενη έγγραφη εξουσιοδότηση εκάστου εκ των μελών της ομάδας του για να παράσχει στους Διοργανωτές τη ρητή συγκατάθεσή τους αναφορικά με την ως άνω καταχώρηση, επεξεργασία και δημοσίευση των στοιχείων τους για το σκοπό του Crowdhackathon κατά τα ανωτέρω οριζόμενα, την οποία και θα θέτει στη διάθεση των Διοργανωτών οποτεδήποτε του ζητηθεί. Οι Συμμετέχοντες παραιτούνται από οποιαδήποτε δικαίωμα αμοιβής ή/και ανταλλάγματος για οποιαδήποτε από τις προαναφερθείσες χρήσεις.

H Διοργανώτρια δηλώνει ότι δεν δύναται να ελέγξει τις υποβαλλόμενες στον παρόντα διαγωνισμό συμμετοχές ως προς την τήρηση των διατάξεων της πνευματικής ιδιοκτησίας και για τον λόγο αυτό στηρίζεται αποκλειστικά στην δήλωση των συμμετεχόντων περί τήρησης από αυτούς των διατάξεων περί προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας.

Σε περίπτωση παραβίασης οποιουδήποτε από τους όρους του διαγωνισμού, της ισχύουσας νομοθεσίας καθώς και σε περίπτωση παραβίασης δικαιώματος τρίτου προσώπου οποτεδήποτε κι αν αυτό γίνει γνωστό, η Διοργανώτρια δύναται είτε να αποκλείσει τον συμμετέχοντα από τα επόμενα στάδια του Διαγωνισμού (σε περίπτωση που ανακαλυφθεί πριν την απονομή του βραβείου) είτε να ανακαλέσει την απόφαση της περί ανάδειξης του συγκεκριμένου συμμετέχοντος ως νικητή και να αιτηθεί από εκείνο/εκείνη την επιστροφή του βραβείου καθώς και την αποκατάσταση οποιασδήποτε ζημίας προκλήθηκε λόγω της παραβίασης των παρόντων όρων είτε σε τρίτο πρόσωπο είτε στην ίδια την Διοργανώτρια.

Συγκεκριμένα για τη Lidl Ελλάς, ως συνεργάτης της Crowdpolicy στο Social Hackathoη, η συμμετοχή συνεπάγεται την α) παραχώρηση της άδειας και του δικαιώματος ενσωμάτωσης της εικόνας και της φωνής των συμμετεχόντων στην τελική σύνθεση των εικόνων κατά τη διακριτική ευχέρεια της Lidl Ελλάς και των συνεργατών της και στην παραχώρηση κάθε δικαιώματος χρήσης επί του παραγόμενου υλικού χωρίς χρονικό και τοπικό περιορισμό, σε διαφορετικές εκδόσεις και σε όλα τα πιθανά διαφημιστικά Μέσα - buyout β) την παραχώρηση χρήσης των δικαιωμάτων άνευ οιουδήποτε οικονομικού ανταλλάγματος και ουδεμίας οικονομικής ή άλλης αξίωσης ή δικαιώματος εξ οποιασδήποτε συναφούς διατάξεως ως προς την προσωπικότητά στη Lidl Ελλάς και τους συνεργάτες της γ) τα βίντεο και οι φωτογραφίες θα προβάλλονται και θα δημοσιοποιούνται κατά διακριτική ευχέρεια της Lidl Eλλάς και των συνεργατών της στα κοινωνικά δίκτυα αυτών, στο διαδίκτυο και σε κάθε πρόσφορο μέσο, σε περιοδικά, εφημερίδες ή στην τηλεόραση με σκοπό την κατά το δυνατόν ευρύτερη προβολή και επικοινωνία των εκάστοτε εκδηλώσεων/ δράσεων του Social Ηackathon και ότι τα εν λόγω βίντεο/φωτογραφίες δύνανται να αναπαραχθούν από τηλεοπτικούς σταθμούς τοπικής ή/και εθνικής εμβέλειας και οιαδήποτε άλλα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Τέλος, τα δεδομένα της φωτογράφησης και της βιντεοσκόπησης θα διατηρούνται για το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την προβολή και τη δημοσιοποίηση των εκάστοτε εκδηλώσεων/ δράσεων.

Alcohol

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης δεν θα σερβίρεται αλκοόλ ούτε θα επιτρέπεται η κατανάλωσή του. Οι διοργανωτές θα φροντίσουν για ένα ευχάριστο περιβάλλον.

Κώδικας συμπεριφοράς σε ένα Crowdhackathon

Συστάσεις πρους τους συμμετέχοντες :

Εφόδια & εξοπλισμός

Προτάσεις πρους τους συμμετέχοντες και ιδιαίτερα τις ομάδες / πρόσωπα που θα διαγωνιστούν :

Οι διοργανωτές δεν ευθύνονται για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά συσκευών εξοπλισμού των συμμετεχόντων.

Λοιποί Όροι