ΜΕΝΤΟΡΕΣ

< Πίσω στους μέντορες

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΛΑΤΣΙΩΤΗΣ

Electrical Engineer, ELVALHALCOR

Ο κύριος Αθανάσιος Μπλατσιώτης έχει δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού από τη Σχολή Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών. Έχει αποκτήσει πολύτιμη εργασιακή εμπειρία από το 2004 σε έργα βιομηχανικών αυτοματισμών, συστήματα αυτομάτου ελέγχου, διανομής ηλεκτρικής ενέργειας κ.α. από το στάδιο της μελέτης, του σχεδιασμού μέχρι και τη θέση σε λειτουργία. Από τον Φεβρουάριο του 2008 έως σήμερα είναι υπεύθυνος του τμήματος Ηλεκτρολογικής Συντήρησης του τομέα Σωλήνων Χαλκού της ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ με αρμοδιότητες όπως η προληπτική και προγραμματισμένη συντήρηση μηχανών και υποσταθμών μέσης και υψηλής τάσης, η συμμετοχή στον σχεδιασμό και την αγορά νέων μηχανών καθώς και η βελτίωση των υπαρχόντων αυτοματισμών. Είναι κάτοχος πιστοποιητικού & Six Sigma – Επίπεδο Πράσινης Ζώνης και ηγείται βελτιωτικών έργων.