ΜΕΝΤΟΡΕΣ

< Πίσω στους μέντορες

Αντώνιος Κύρκος

Dep. Group Strategic Planning Director, Titan

Γεννήθηκε το 1962 στην Λαμία όπου και τελείωσε το Λύκειο. Το 1985 πήρε πτυχίο Ηλεκτρολόγου
Μηχανικού από το ΑΠΘ και ασχολήθηκε από νωρίς με την Πληροφορική (Acad, Desktop
Publishing, dBase IV)
Μαζί με τα αδέλφια του ίδρυσαν το 1986 εξειδικευμένο εκδοτικό οίκο στοχευμένο στην πρωτογενή
χαρτογράφηση, στην συλλογή, έλεγχο και κανονικοποίηση πληροφοριών και στις εκδόσεις οδηγών
και χαρτών για την Αττική και την Ελλάδα. Συνεργάστηκε με πολυεθνικές εταιρείες
πετρελαιοειδών, διαφημιστικές και μέσα μαζικής ενημέρωσης : www.polyodigos.gr
Τα τελευταία χρόνια ασχολείται με την Κοινωνική & Αλληλέγγυα Οικονομία (ΚΑΛΟ), τις
Ενεργειακές Κοινότητες (ιδρυτικό μέλος της ΕΚΑ), τις Startup και την μεταφορά τεχνογνωσίας με
στόχο τον ψηφιακό μετασχηματισμό των εταιρειών.
Εθελοντικά προσφέρει σεμινάρια πληροφορικής στα ΚΑΠΗ Ν.Σμύρνης και υπηρεσίες Mentoring
στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών στο πλαίσιο του προγράμματος COSME COSEarlyWarning EU-2016-4-01 (ως Πιστοποιημένος Μέντορας)
Υποστηρικτής του Ανοικτού Λογισμικού (LINUX), των Ανοικτών Δεδομένων, της τεχνολογίας
Blockchain (ιδρυτικό μέλος του HBH- https://www.blockchain.org.gr/home/ ) για τις
δυνατότητες διαφάνειας και εκδημοκρατισμού που προσφέρει και των Κρυπτονομισμάτων για την
παράκαμψη των περιττών ενδιάμεσων στις χρηματικές συναλλαγές.