ΜΕΝΤΟΡΕΣ

< Πίσω στους μέντορες

Γιάννης Μαραβέλιας

Project Manager

Ο Γιάννης Μαραβέλιας είναι Μηχανικός Παραγωγής και Διοίκησης, απόφοιτος Πολυτεχνείου Κρήτης. Έχει εκτενή εμπειρία στον κλάδο των συμβουλευτικών υπηρεσιών, με έμφαση στο re-engineering και στη βελτιστοποίηση παραγωγικών διαδικασιών. Είναι project manager στον Όμιλο Θεοδώρου, όπου επιβλέπει την ανάλυση και την υλοποίηση έργων αυτοματοποίησης διαδικασιών σε ευρύ φάσμα της  βιομηχανίας. Ενδεικτικά τα έργα περιλαμβάνουν διασφάλιση ποιότητας των προϊόντων, παρακολούθηση στοιχείων παραγωγικότητας γραμμών και αυτοματοποιημένη παρέμβαση σε αυτές, καθώς και καθολικές λύσεις ιχνηλασιμότητας προϊόντων.