ΚΡΙΤΕΣ

< Πίσω στους μέντορες

Γιώργος Καραμανώλης

Co-Founder & CTO/CIO at Crowdpolicy (CP)

O Γιώργος Καραμανώλης είναι επιχειρηματίας στον τομέα της τεχνολογίας και των ψηφιακών υπηρεσιών με διεθνή παρουσία σε δράσεις, πρωτοβουλίες και έργα ψηφιακού μετασχηματισμού, δημόσιας διακυβέρνησης και καινοτομίας στον χώρο των financial technologies (fintech).  

Στα έργα του περιλαμβάνονται αναγνωρισμένες παρεμβάσεις ψηφιακού μετασχηματισμού και διαφάνειας όπως το πρόγραμμα ΔΙΑΎΓΕΙΑ, το opengov, δράσεις καινοτομίας (Open Labs), μοντέλα ανοικτής διάθεσης δεδομένων για το δημόσιο τομέα (Open data), πλατφόρμες crowdsourcing, crowdfunding και αξιολόγησης υπηρεσιών για τη Δημόσια Διοίκηση, επιχειρησιακές υποδομές και διαδικασίες financial technologies όπως open APIs που απευθύνονται στον χώρο τραπεζών, υπηρεσίες προώθησης επιχειρηματικότητας και καινοτομίας (Crowdhackathon – Accelerators) κ.α 

Από το 2012 είναι συνιδρυτής και συντονιστής τεχνολογίας και καινοτομίας (CTO/CIO) της εταιρίας Crowdpolicy. Έχει ευθύνη για τον σχεδιασμό υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας, την ανάπτυξη ψηφιακών πλατφορμών και την στρατηγική τοποθέτησή τους στην Ελληνική και διεθνή αγορά με στόχο την άντληση χρηματοδότησης για λογαριασμό πελατών της Εταιρείας. Με τον συντονισμό του Γιώργου Καραμανώλη, η Crowdpolicy είναι πρωτοπόρος εταιρεία υπηρεσιών στον χώρο του open innovation μέσα από δράσεις hackathons – acceleration programs, του civictech – govtech (καινοτομία στο χώρο της δημόσιας διακυβέρνησης) και στο fintech (καινοτομία στις οικονομικές συναλλαγές) με  παρουσία στην Ελλάδα, Κύπρο, Ιταλία & Αλβανία.

Ο Γιώργος Καραμανώλης το 2018,  ανέλαβε χρέη Προέδρου του Δ.Σ του Hellenic blockchain Hub – του μη κερδοσκοπικού φορέα για την προώθηση των νέων τεχνολογιών blockchain – DLT στην Ελλάδα, σε τομείς της Οικονομίας και της Κοινωνίας. 

 

Ενδιαφέροντα: #fintech #egov #smartcities, #opendata, #blockchain έργα και δράσεις σε global context