ΜΕΝΤΟΡΕΣ

< Πίσω στους μέντορες

Δημήτρης Καρατάσιος

Mechanical Engineer, ElvalHalcor

2019 – Present ElvalHalcor S.A (Copper Division), Inofyta, Greece

Production Supervisor
2018 – 2019 Flexopack S.A, Koropion, Greece

Production Manager

2009 – 2018 Europa Profil Aluminium S.A, Inofyta, Greece

Production Manager

2006 – 2009 Frigoglass S.A.I.C., Patras, Greece
Production Supervisor
2005 – 2006 Neoset S.A, Halkida, Greece
Production Supervisor
2003 – 2005 Neoset S.A, Halkida, Greece
Product Development Engineer
2002 – 2003 MVI Technology Ltd, Birmingham, UK
Implementation Consultant