ΜΕΝΤΟΡΕΣ

< Πίσω στους μέντορες

Δημήτριος Βούλγαρης

Διευθυντής Τομέα Ηλεκτρολογικού Εξοπλισμού Διανομής και Εγκαταστάσεων, ABB

Ο Δημήτριος Βούλγαρης είναι Τεχνολόγος Μηχανικός και εργάζεται στην ABB από το 1986. Είναι Διευθυντής του τομέα Ηλεκτρολογικού Εξοπλισμού Διανομής & Εγκαταστάσεων της ΑΒΒ, με έντονη εμπειρία σε όλους τους κλάδους της ελληνικής αγοράς ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.