ΜΕΝΤΟΡΕΣ

< Πίσω στους μέντορες

Δημήτριος Χατζηγεωργίου

Production Planning Engineer, ElvalHalcor

Ο κ. Χατζηγεωργίου Δημήτριος είναι διπλωματούχος Μηχανικός Παραγωγής και Διοίκησης από το Πολυτεχνείο Κρήτης, ενώ κατέχει μεταπτυχιακό δίπλωμα στην Υπολογιστική Μηχανική από το Ε.Μ.Π.

Έχει ασχοληθεί εκτενώς με εφαρμογή αλγορίθμων μαθηματικής βελτιστοποίησης και προσομοίωση με σκοπό επίλυση προβλημάτων τόσο Engineering όσο και Supply Chain. Από το Σεπτέμβριο του 2017 εργάζεται στo τομέα σωλήνων χαλκού της ElvalHalcor ως Μηχανικός Προγραμματισμού Παραγωγής.

Τα ενδιαφέροντά του επικεντρώνονται σε:

Εφαρμογή μεθοδολογιών Lean & 6Sigma, Inventory Management, Προσομοίωση διακεκριμένων γεγονότων (DES), Βελτιστοποίηση και decision making μέσω γενετικών αλγορίθμων, Μοντέλα πρόβλεψης, Change Management.