ΚΡΙΤΕΣ

< Πίσω στους μέντορες

Ιωάννης Σηφάκης

Διευθυντής Τεχνικής Υποστήριξης Digital Industries, SIEMENS A.E.

Siemens S.A.

Industry Technical Support manager 2012 – Present

Factory Automation Support manager January 2004 -2012

Factory Automation Support 2001 – 2003

AKATT S.A Field Engineer 2000 – 2001

SIEMENS S.A. Field engineer 1997 – 2000

Education
PIREAUS Technological Educational Institude

AUTOMATION  (1987 – 1992)