ΜΕΝΤΟΡΕΣ

< Πίσω στους μέντορες

Κωνσταντίνος Χριστοδουλόπουλος

Μηχανικός Παραγωγής, ElvalHalcor

Ο κύριος Κωνσταντίνος Χριστοδουλόπουλος έχει δίπλωμα Μηχανολόγου Μηχανικού με κατεύθυνση Παραγωγής από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Στην ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ εργάζεται από τον Ιούνιο του 2008 ως Μηχανικός Παραγωγής των τελικών προϊόντων Σωλήνων Χαλκού.

Είναι κάτοχος πιστοποιητικού “SIX SIGMA” – Επίπεδο Πράσινης Ζώνης με συμμετοχή στην ανάπτυξη νέων προϊόντων,  σε έργα βελτίωσης επιπέδου Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία και μείωσης περιβαλλοντικού αποτυπώματος, σε έργα βελτίωσης, εξοικονόμησης πόρων και αυτοματισμού βιομηχανικών διεργασιών καθώς και στην εφαρμογή του Lean Management στον τομέα ευθύνης του.  Παρέχει τεχνική υποστήριξη σε βιομηχανικούς πελάτες σωλήνων χαλκού στις διεργασίες τους, ενώ στο παρελθόν εργάστηκε ως Μηχανικός Εγκατάστασης δικτύων ατμού σε Βιομηχανίες και ως υπεύθυνος  Μηχανικός Νέων Έργων στην Ελλάδα.