ΜΕΝΤΟΡΕΣ

< Πίσω στους μέντορες

Κώστας Ιωαννίδης

CEO, Κώστας Ιωαννίδης Business Coaching Ι.Κ.Ε

Ο Κώστας Ιωαννίδης είναι Οικονομολόγος, κάτοχος Master–Executive ΜΒΑ και συνεργάτης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Διαθέτει μακρόχρονη εμπειρία στη Διοίκηση και την Αναδιοργάνωση Επιχειρήσεων, στην Ενδοεπιχειρησιακή Επικοινωνία και στην Ανάπτυξη και Διαχείριση των Ανθρωπίνων Πόρων.

Έχει ειδικευτεί στο Coaching από την Τ.D.I (UK), κατέχει το Advanced Diploma in Personal & Executive Coaching από το Kingstown College και είναι Certified Lead Auditor (I.R.C.A. – International Register of Certified Auditors). Ένθερμος υποστηριχτής της συνεχούς επαγγελματικής επιμόρφωσης, έχει συμμετάσχει με επιτυχία σε πολλούς επιμορφωτικούς κύκλους, με πιο πρόσφατους τους Developing as a Leader / Harvard Business Publishing (1 έτος), ALBA Executive Leadership (1 έτος) και Εκπαίδευση Εκπαιδευτών / IBCT- Ιnternational Board of Certified Trainers.

Έχει εργασθεί ως Διευθυντικό Στέλεχος σε Πολυεθνικές εταιρείες, σε μεγάλους Ομίλους του Ιδιωτικού τομέα, καθώς επίσης και ως Γενικός Διευθυντής σε Δ.Ε.Κ.Ο. Επίσης διετέλεσε Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Νέων Ελλάδος.

Συνεργαζόμενος με ιδιωτικές επιχειρήσεις και με δημόσιους οργανισμούς, έχει πραγματοποιήσει περισσότερες από 3000 ώρες εισηγήσεων στις θεματικές ενότητες του Management, της Επικοινωνίας, της Εξυπηρέτησης του πελάτη, της Ανάπτυξης των Ανθρωπίνων Πόρων, της Ολικής Ποιότητας, του Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδιασμού, καθώς επίσης και του Project Management.

Σήμερα δραστηριοποιείται ως Business Coach και εφαρμόζει με επιτυχία την μέθοδο του coaching ως διαδικασία αλλαγής και βελτίωσης της επιχειρησιακής απόδοσης και της ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού στο επίπεδο του «πρωταθλητή», εκείνου δηλαδή που μπορεί να θέτει υψηλούς στόχους και να τους επιτυγχάνει.