ΚΡΙΤΕΣ

< Πίσω στους μέντορες

Μάγκυ Αθανασιάδη

Industry, Growth, Infrastructure & Regional Policy, SEV

Η Μάγκυ Αθανασιάδη είναι υπεύθυνη στον ΣΕΒ για το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την προώθηση δράσεων και προτάσεων πολιτικής που αφορούν σε θέματα καινοτομίας, ψηφιακής οικονομίας και νέας επιχειρηματικότητας. Το industry 4.0 και η ψηφιοποίηση της Ελληνικής βιομηχανίας, η συνεργασία των επιχειρήσεων με την έρευνα και τις startups, η ανάπτυξη της διανοητικής ιδιοκτησίας, τα ανοικτά δημόσια δεδομένα και οι ψηφιακές δεξιότητες είναι μερικοί από τους τομείς δραστηριοποίησής της.

Η Μάγκυ είναι Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ και διαθέτει μεγάλη επαγγελματική εμπειρία στους τομείς ανάπτυξης και διοίκησης επιχειρήσεων, αναδιοργάνωσης, λειτουργικού ανασχεδιασμού, ψηφιοποίησης και ανάπτυξης καινοτομίας εντός των επιχειρήσεων.