ΚΡΙΤΕΣ

< Πίσω στους μέντορες

Μαρίνος Ξυναριανός

DIGITAL INNOVATION & FINTECH EXPERT, CROWDPOLICY

Ο Μαρίνος Ξυναριανός εργάζεται στην Crowdpolicy από τις αρχές Μαΐου 2019 σαν Digital Innovation & Fintech Expert, στο πλαίσιο της ανάπτυξης καινοτόμων συστημάτων και υπηρεσιών στο χώρο των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών.

Ξεκίνησε την καριέρα του το 1985 στην εταιρεία ICL ΕΛΛΑΣ, και μέχρι το 1991 ήταν  υπεύθυνος υλοποίησης  και υποστήριξης εφαρμογών εμπορικής παρακολούθησης (ERP), καθώς και συστημάτων λιανικών Πωλήσεων (ePOS). Από το 1991 έως το 2008 εργάστηκε στον όμιλο της INTRACOM (INTRASOFT,INTRACOM IT SERVICES), σε θέσεις υπευθύνου τμημάτων υλοποίησης και διαχείρισης έργων στον Χρηματοοικονομικό Τομέα για μεγάλους οργανισμούς στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό.

Εντάχθηκε στον όμιλο της  Εθνικής Τράπεζα τον Σεπτέμβριο του 2008, στην θυγατρική εταιρεία Πληροφορικής ETHNODATA Α.Ε.  σαν Διευθυντής Έργων Πληροφορικής, μέχρι τον Μάρτιο του 2015, οπότε και έγινε απορρόφηση  της εταιρείας ETHNODATA Α.Ε.  από την Εθνική Τράπεζα.  Από τον Απρίλιο 2015 μέχρι και το τέλος του 2016 εργαζόταν ως Υπεύθυνος Στρατηγικών Έργων, Έρευνας & Καινοτομίας στη Διεύθυνση Ηλεκτρονικών Εργασιών και Εναλλακτικών Δικτύων στην Εθνική Τράπεζα, έχοντας την ευθύνη παρακολούθησης και  υλοποίησης Στρατηγικών έργων Έρευνας & Καινοτομίας της Τράπεζας.

Από τις αρχές του 2017 μέχρι και τον Απρίλιο του 2019 εργάσθηκε σαν Ειδικός Σύμβουλος Ψηφιακών Συστημάτων και Υπηρεσιών στην Διεύθυνση Ψηφιακών Υπηρεσιών της Attica Bank, έχοντας την ευθύνη παρακολούθησης και υλοποίησης στρατηγικών έργων ψηφιακού μετασχηματισμού της Τράπεζας.

Είναι πτυχιούχος της σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων της Ανωτάτης Βιομηχανικής Πειραιά (Πανεπιστήμιο Πειραιά), μέλος του PMI Greece και της ΕΕΔΕ , καθώς και κάτοχος του ITIL Foundation Certificate.

Είναι από τα ιδρυτικά μέλη και Γενικός Γραμματέας του Ελληνικού Κόμβου Blockchain – Hellenic Blockchain Hub (http://blockchain.org.gr).