ΜΕΝΤΟΡΕΣ

< Πίσω στους μέντορες

Παναγιώτης Τακάκης

Μηχανικός Πωλήσεων στον Τομέα Ηλεκτρολογικού Εξοπλισμού Διανομής & Εγκαταστάσεων, ABB

Ο Παναγιώτης Τακάκης είναι διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Τεχνολογίας Η/Υ της Πολυτεχνικής σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών. Ξεκίνησε να εργάζεται στην ABB το 2001 ως μηχανικός μελετών, ενώ πλέον είναι μηχανικός πωλήσεων στον Τομέα Ηλεκτρολογικού Εξοπλισμού Διανομής & Εγκαταστάσεων.