ΜΕΝΤΟΡΕΣ

< Πίσω στους μέντορες

Σπυρίδων Χονδρογιάννης

Τεχνικός Ασφάλειας, ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ

Ημερομηνία Γέννησης: 20.10.1959
ΣΠΟΥΔΕΣ: University of Sunderland
Πτυχίο: Μηχανολόγος Μηχανικός
Μεταπτυχιακά: Παραγωγή Ηλεκτρονικών Κυκλωμάτων
ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
1989 – 1994 (Αγγλία): Βιομηχανία – Διευθυντής λειτουργίας και συντήρησης
1996 – 2001: Κατασκευή αεροδρομίου Ελευθέριος Βενιζέλος – Διευθυντής Ποιοτικού
Ελέγχου, Υγείας &amp; Ασφάλειας μηχανολογικών εγκαταστάσεων
2001 – 2007: ΣΙΔΕΝΟΡ – Τεχνικός Ασφάλειας
2007 – έως σήμερα: ΧΑΛΚΟΡ – Τεχνικός Ασφάλειας