ΜΕΝΤΟΡΕΣ

< Πίσω στους μέντορες

Vassilis Poulopoulos

Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Ερευνητικό Εργαστήριο Γνώσης και Αβεβαιότητας (ΓΑΒ LAB)

Dr. Vassilis Poulopoulos is a researcher at Knowledge and Uncertainty Research Laboratory of the University of the Peloponnese. In 2005 he obtained his bachelors degree from Computer Engineer and Informatics Department of University of Patras and in 2007 he completed his MSc in Computer Science. In 2010 he obtained his PhD by creating an innovative platform for multi lingual worldwide articles collection including data mining, data analysis, text extraction, text categorization, text summarization and web personalization; in 2019 he completed his Post-Doc analyzing the role of Big Data in Cultural Informatics. His basic fields of interest include: Cultural Informatics, Big Data, Data Mining, Web data manipulation and analysis.

He has more than 50 publications in International Journals, Conferences and Encyclopedias and has participated in several national and EU funded projects. He has been recently elected as an Assistant Professor at the University of the Peloponnese in the field of Data mining from Big Databases.