ΜΕΝΤΟΡΕΣ

< Πίσω στους μέντορες

Alexandros Theodorou

Production Planning Manager, ElvalHalcor

O κ. Θεοδώρου Αλέξανδρος είναι απόφοιτος του τμήματος των Χημικών Μηχανικών της Πάτρας και μέλος του ΤΕΕ από το 2006.

Από το 2007 μέχρι τις αρχές του 2019 εργάστηκε στην εταιρία παραγωγής φαρμάκων και καλλυντικών FAMAR και πιο συγκεκριμένα εκτέλεσε καθήκοντα Head of Planning and Packaging στο τμήμα της Επικόλλησης το 2015 ενώ από το 2016 μέχρι το 2019 ανέλαβε Head of Supply Chain στο εργοστάσιο Φαρμάκων του Αυλώνα. Στο διάστημα της εργασίας του στην FAMAR ασχολήθηκε με projects βελτίωσης του LT παράδοσης τελικών προϊόντων, μείωσης του Inventory, βέλτιστης χρήσης του MRP ώστε να παραλαμβάνονται ύλες/υλικά JIT και τη βέλτιστη χρήση των διαθέσιμων human & machinery resources.

To Πάσχα του 2019 αποφάσισε να μεταβεί στον κλάδο των μετάλλων και ανέλαβε Production Planning Manager στην Halcor του ομίλου Βιοχάλκο όπου και εκτελεί τα καθήκοντα του μέχρι σήμερα.